Baner

Rejestracja


Jedyną formą zgłoszenia uczestnictwa jest droga elektroniczna.
Pola oznaczone * należy wypełnić obowiązkowo.
Prosimy o uważne podanie adresu e-mail, gdyż będzie to podstawowa droga komunikowania się z Państwem.
Informujemy, że podczas rejestracji możliwe jest podanie indywidualnego adresu e-mail, który jest podstawowym elementem identyfikującym użytkownika.
Prosimy o niekorzystanie z adresów e-mail tzw. ogólnych - klinik, sekretariatów, biur - ponieważ adresy są weryfikowane i mogą być użyte jedynie raz.

Zgodnie z treścią § 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach marketingowych przez GreenLight Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szmaragdowej 1, (KRS 0000284892), jak również w celu przekazania tych danych osobowych innym firmom korzystającym z marketingu bezpośredniego, których propozycję mogą - zdaniem GreenLight Consulting Sp. z o.o. - mnie zainteresować. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z treścią § 32 w/w ustawy, służy mi prawo do dostępu do treści moich danych, prawo do ich poprawiania, wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.