Baner

new


Wszystkie firmy zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z Biurem Konferencji.

GreenLight Consulting Sp. z o.o.
e-mail: [email protected]
mobile: +48 667-513-005

Adres do korespondencji
GreenLight Consulting Sp. z o.o.
skr. pocztowa 175, ul. Tuwima 38, 90-001 Łódź

www.polpediab.edu.pl